Luottamuksellisuus

Kuten terveyteen liittyvät asiat laajemminkin, on myös suun terveys ja hammashoito ehdottoman henkilökohtainen asia. Luottamuksellisuus onkin meille ratkaisevan tärkeä arvo – potilasrekisteri on vain hoitavan lääkärin käytössä eikä sitä luovuteta ulkopuolisille.

Hammaslääkärimme ovat yksityisiä ammatinharjoittajia, jotka itse vastaavat antamastaan hoidosta. Emme kuulu mihinkään koti- tai ulkomaiseen ketjuun, joten potilaan hoitoon liittyvät tiedot ja laskutustiedot eivät myöskään sitä kautta päädy ulkopuolisten nähtäviksi.

Tietosuojan varmistamiseksi potilastietoja sisältävät tietokoneemme eivät ole yhteydessä internetiin.