Lisätietoja

Voit myös tutustua tarkemmin tieteellisiin julkaisuihin saadaksesi lisätietoa suun alueen sairauksista, hoidoista ja hyvinvoinnista. Kirjoita linkkisivun yläosassa olevaan tyhjään laatikkoon hakusana englanniksi, esimerkiksi ’dental caries’, ’periodontitis’, ’oral pain’.

Lue lisää hampaita ympäröivien tukikudosten hyvinvoinnista ja hoidosta. Sivusto on englanninkielinen.

Näyttöön perustuvasta lääketieteestä ja hammaslääketieteestä. Myös englannin kielellä.

Voit lukea suun ja hampaiden hyvinvoinnista myös Hammaslääkäriliiton nettisivuilta.